Çift Yıldız Nedir?

Çift Yıldız Nedir?
Çift Yıldız Nedir?

Çift Yıldız Nedir En az iki yıldızdan oluşan bir sistemdir. Ana kütle merkezi etrafında, çekim kuvveti ile birbirine bağlı olan, yörünge hareketi gösteren yıldızlardan oluşmaktadır. Birbirine yakın konumda bulunan çift yıldız oluşumları mevcuttur. Bu yıldızlar, evrimleri sırasında enerji ve kütle alışverişi yaparak birbirlerini etkilemektedir. Aynı zamanda, birbirlerine etki sağlayabilecek kadar yakındırlar.

Çift Yıldız Çeşitleri

Çeşit olarak; etkileşen çift yıldızlar ve yakın çift yıldızlar olarak da adlandırılmaktadırlar. Bu gruplar, birbirlerini etkiledikleri için, tek bir yıldızdan daha hızlı evrim göstermektedir. Hızlı evrimleşerek, şekil bozukluklarına uğrayabilirler. Yakınlık etkileriyle, birbirlerinin şeklini değiştirebilirler. Günümüzde, değişen yıldız gözlemleri yapılmaktadır. Özelliklerinden dolayı, gözlemlerin ağırlığı çift yıldızlara verilmiştir.

Çift Yıldızların Önemi ve Özellikleri

Normal yıldızlara göre, bilimsel açıdan daha çok bilgi sunmaları sebebi ile bilim dünyasınca önem taşırlar. Herhangi bir uzay cisminin kütlesinin net belirlenebilmesi için, iki cisim arasında ölçülebilen bir çekim kuvveti gerekmektedir. Çift yıldızlar bu özelliğe sahip oldukları için, incelemeye değer bir tablo ortaya çıkarır. Yıldızların evrimlerinin anlaşılabilmesi açısından, kütlesel çekim kuvvetinin öğrenilebilmesi gerekmektedir.

Çift yıldızlar sayesinde, kütsel çekim kuvveti ölçülebilir hale gelmiştir. Çift yıldızların özellikleri olarak, Nova’lar, simbiyotik yıldızlar, Süpernovalar’ın, açıklanabilmesinde rol oynamaktadırlar. Çok eski yıllara dayanan çift yıldız sistemleri bulunmaktadır ve bilim dünyası bunları incelemeye hala devam etmektedir. Çift yıldızlar teleskop ile incelendiğinde, yıldızlardan birinin görülebildiği fakat yaptığı hareketten dolayı bir başka bileşene bağlı olduğu ortaya çıkarılmaktadır.

Ortak kütle merkezi etrafında hareket ederler, zamana bağlı değişimler gösterirler. En parlak yıldızlardan biri olan Sirius, gökyüzündeki konumunu zamana bağlı hareketlerinden dolayı, çift olduğu belirlenen çift yıldızlar kümesine dâhildir. Sirius A ve Sirius B olarak adlandırılırlar. Yukarda anlatılan özelliklere sahip olan çift yıldız kümeleri, Astrometrik olarak adlandırılır.

Okumaya devam et
Görüşünü Belirt Kazan